Membolehkan Pembelajaran Digital, Sekarang dan Pada Masa Hadapan

CERDIK merupakan inisiatif perintis tanggungjawab sosial korporat (CSR) oleh syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (GLIC) bertujuan untuk menyediakan akses digital yang terdiri daripada komputer riba, tablet, dan sambungan data kepada murid-murid daripada keluarga berpendapatan rendah.

Inisiatif ini melibatkan sumbangan bernilai RM150 juta daripada 13 GLCs/GLICs mewakili syarikat di bawah Khazanah Nasional Berhad ("Khazanah"), Yayasan Petronas, Permodalan Nasional Berhad ("PNB"), dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ("KWSP").

Cabaran Pendidikan

Penutupan sekolah sejak pertengahan Mac 2020 telah mengganggu proses pembelajaran 4.9 juta murid-murid di seluruh negara. Walaupun pembelajaran dalam talian adalah suatu proses yang berterusan, penularan wabak COVID-19 jelas meningkatkan keperluan penggunaan teknologi digital. Namun, akses pendidikan dalam talian terbukti menjadi cabaran - hasil kaji selidik Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang melibatkan 900,000 murid menunjukkan 37% daripada mereka tidak mempunyai peranti yang sesuai di rumah. Pemilikan peranti yang rendah menjadikan pelaksanaan pembelajaran dalam talian agak mencabar.

Rakan Kongsi

Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLCs) dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan (GLICs) Yang Terlibat

GLICs yang terlibat adalah Khazanah Nasional Berhad ("Khazanah"), Yayasan Petronas, Permodalan Nasional Berhad ("PNB"), dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ("KWSP") serta kumpulan syarikat masing-masing (“GLCs”).

Disokong oleh GLICs dan syarikat-syarikat mereka

Apakah itu CERDIK?

CERDIK is a GLIC-GLC -driven CSR initiative announced in Budget 2021 that aims to provide digital access comprising laptops, tablet computers, and data connectivity worth RM150mn.

Working in partnership with the Ministry of Education (MOE) and the Ministry of Finance (MOF), the initiative is fully funded by Government Linked Investment Companies (GLICs), Government Linked Companies (GLCs), and their foundations.

Objektif-objektif CERDIK

CERDIK bertujuan untuk merapatkan jurang pembelajaran digital untuk kira-kira 150,000 murid di sekolah rendah dan sekolah menengah di Malaysia dan mempelopori model pembelajaran digital untuk penggunaan masa hadapan.

Empat objektif kami ialah:

Peranan

Yayasan Hasanah, sebuah yayasan berasaskan impak milik , Khazanah, merupakan Sekretariat kepada inisiatif perintis CERDIK. Yayasan ini akan menyelia pelaksanaan program ini secara menyeluruh dan mentadbir urus sumbangan daripada syarikat-syarikat yang terlibat dengan kerjasama Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Selain itu, Hasanah juga akan memantau pelaksanaan inisiatif CERDIK, memastikan pembelajaran direkodkan, dan merencana pelan komunikasi bagi inisiatif ini.

GLCs, GLICs, dan yayasan mereka akan bekerjasama rapat dengan Sekretariat bagi merapatkan jurang pemilikan peranti dan sambungan data yang diperlukan serta melaksanakan proses perolehan yang sewajarnya. Beberapa organisasi lain juga akan turut bekerjasama dengan pihak sekolah bagi menyokong pembelajaran atas talian.

Di bawah inisiatif CERDIK, KPM menentukan pemilihan negeri, sekolah, serta kohort murid. KPM juga bertanggungjawab berkaitan logistik dan edaran laptop ke sekolah, pemasangan perisian, menyediakan sokongan teknikal di peringkat daerah, serta mengesan pencapaian KPI bersama Hasanah dan syarikat-syarikat penyumbang.

KKM melalui LAKSANA (Unit Pelaksanaan & Koordinasi Stimulus Ekonomi Antara Agensi Nasional) akan memantau setiap inisiatif di bawah Belanjawan 2021, termasuk CERDIK.

Garis Masa

Penghantaran peranti digital bagi tahap pertama akan bermula mulai Februari 2021. Penghantaran seterusnya secara berperingkat akan dilaksanakan sepanjang tahun sehingga selesai.

Hubungi Sekretariat

Untuk sebarang bantuan atau maklumat lebih lanjut, sila hubungi Yayasan Hasanah melalui e-mel di cerdik@hasanah.org.my

atau isikan borang di bawah : 

FAQs

Mengenai CERDIK

CERDIK merupakan inisiatif perintis tanggungjawab sosial korporat (CSR) oleh syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (GLIC) yang diumumkan dalam Belanjawan 2021 bertujuan untuk menyediakan akses digital yang terdiri daripada komputer riba, tablet, dan sambungan data bernilai RM150 juta kepada murid daripada keluarga berpendapatan rendah.

CERDIK adalah inisiatif jangka panjang untuk membolehkan pembelajaran digital, sekarang dan pada masa hadapan. CERDIK bukanlah inisiatif pendermaan peranti sekali untuk jangka pendek.

CERDIK bertujuan untuk merapatkan jurang pembelajaran digital untuk kira-kira 150,000 murid di sekolah rendah dan sekolah menengah di Malaysia dan mempelopori model pembelajaran digital untuk penggunaan masa hadapan.

Empat objektif kami ialah:

  1. Untuk menyediakan peranti, akses dan sambungan data kepada murid sekolah yang terpinggir.
  2. Untuk membolehkan murid memperolehi pembelajaran dalam talian semasa penutupan sekolah dan juga pengalaman pembelajaran digital untuk masa hadapan apabila sekolah dibuka semula.
  3. Untuk merapatkan jurang pembelajaran antara mereka yang mampu membeli peranti digital dengan mereka yang tidak berkemampuan.
  4. Mempelopori model pembelajaran digital oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk penggunaan masa hadapan.

Yayasan Hasanah adalah Sekretariat inisiatif CERDIK. Yayasan ini menguruskan sumbangan, secara tunai dan seumpamanya, daripada syarikat yang terlibat dengan bekerjasama Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Buat masa ini, negeri-negeri terpilih iaitu Kedah (mewakili Zon Utara), Kuala Lumpur / Selangor (mewakili Zon Tengah), Johor (mewakili Zon Selatan), Kelantan (mewakili Zon Timur), dan Sabah dan Sarawak (di Malaysia Timur). Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengenal pasti negeri-negeri tersebut berdasarkan data penduduk B40 di negara untuk membantu masyarakat miskin bandar dan luar bandar. 

Sekolah: Pemilihan sekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) adalah berdasarkan pendapatan isi rumah dan tahap akademik murid. Sekolah-sekolah tersebut haruslah berada dalam kawasan terpilih oleh KPM yang mempunyai infrastruktur internet sedia ada.

Pemilihan Murid : Murid yang berkelayakan adalah mereka yang terpinggir dari kohort terpilih oleh KPM (B40, ibu bapa tunggal, berkeperluan khas, Orang Asli), dari isi rumah dengan pendapatan ≤ RM4,849 / bulan, dan tidak mempunyai akses pembelajaran atas talian pada masa ini.

Senarai sekolah terpilih akan dikemas kini secara berkala di laman web kami selaras dengan pengumuman pengedaran peranti secara berperingkat. Senarai sekolah yang terpilih bagi CEREDIK akan dimaklumkan dalam jangka masa yang terdekat.

KPM telah menentukan pemilihan sekolah dan murid untuk membantu sekolah-sekolah yang kurang berkemampuan dan masyarakat miskin bandar dan luar bandar. Pemilihan, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KPM, juga berfungsi sebagai sampel perwakilan untuk menguji model pembelajaran digital untuk penggunaan masa hadapan.

CERDIK adalah inisiatif perintis di mana sekolah-sekolah yang tidak yang kurang berkemampuan dan murid-murid yang terpinggir akan dibekalkan dengan bukan sahaja peranti, tetapi juga akses kepada penyambungan data dan platform e-pembelajaran untuk membolehkan pembelajaran digital jarak jauh. Ini adalah inisiatif jangka panjang nasional untuk mempelopori model pembelajaran digital, untuk sekarang dan untuk penggunaan masa hadapan. CERDIK bukanlah inisiatif pendermaan peranti sekali untuk jangka pendek.

Melalui platform e-pembelajaran yang akan dipasang pada peranti, CERDIK dapat memantau hasil dan kemajuan pembelajaran murid. Inilah satu ciri yang tidak dapat dicapai oleh pembelajaran siaran dan ini juga memberikan pembelajaran digital jangka panjang yang lebih berkesan kepada pelajar.

CERDIK merupakan inisiatif perintis tanggungjawab sosial korporat (CSR) oleh syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (GLIC) dengan matlamat jangka panjang untuk membolehkan pembelajaran digital, buat masa ini dan masa hadapan. CERDIK bukanlah inisiatif pendermaan peranti sekali untuk jangka pendek.

Peranti, Sumbangan & Penyelenggaraan

Sekolah terpilih akan menerima komputer riba (i3 atau setara) atau iPad. Peranti ini akan dibekalkan dengan tempoh jaminan sekurang-kurangnya 12 bulan.

Penghantaran peranti digital bagi tahap pertama akan bermula mulai Februari 2021. Penghantaran seterusnya secara berperingkat akan dilaksanakan sepanjang tahun sehingga selesai. 

Prosedur bagi pinjaman peranti di bawah inisiatif CERDIK adalah mirip kepada Skim Pinjaman Buku Teks. Pakej peranti dan sambungan data akan disumbangkan kepada sekolah yang bertanggungjawab menguruskan pinjaman kepada murid yang layak.

Peranti akan menjadi hak milik Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Peranti akan dibekalkan dengan sambungan rangkaian 3G/4G bersama data sebanyak 15GB/bulan untuk tempoh minimum 12 bulan.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan memasang perisian Pengurusan Peranti Mudah Alih pada setiap peranti untuk memastikan penggunaan secara berhemah dan bertanggungjawab. Perisian ini akan menyekat akses ke laman web yang disenarai hitam dan membolehkan KPM memantau pembelajaran.

Bayaran minimum akan dikenakan sekiranya berlaku kehilangan atau kerosakan. Ini adalah untuk mendorong penggunaan peranti yang betul.

Murid akan menerima data sebanyak 15GB/bulan untuk tempoh minimum 12 bulan. Murid boleh muat turun aplikasi mudah alih daripada penyedia rangkaian untuk memantau penggunaan data.

Penyediaan data melalui CERDIK adalah terhad kepada 15GB/bulan. Sebarang data tambahan adalah di bawah tanggungjawab murid/ibu bapa/penjaga.

CERDIK telah berusaha untuk menyediakan pakej data mudah alih yang paling sesuai untuk setiap sekolah. Walau bagaimanapun, masalah sambungan tidak stabil/perlahan mungkin disebabkan oleh liputan yang kurang baik di rumah murid. Sekiranya keadaan ini berleluasa, sila hubungi pentadbir sekolah anda.

Semua peranti dibekalkan dengan jaminan sekurang-kurangnya 12 bulan. Infrastruktur sokongan yang sesuai juga telah disediakan. Untuk mengakses infrastruktur sokongan tersebut, sila hubungi pentadbir sekolah anda.

DELIMa merupakan platform pembelajaran utama di bawah CERDIK. Namun, sekolah boleh terus menggunakan platform pembelajaran yang sedia ada.

CERDIK merupakan inisiatif jangka panjang, dan murid yang layak akan menerima sama ada komputer riba atau tablet dengan tempoh jaminan sekurang-kurangnya 12 bulan. Ini adalah bagi membolehkan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) memantau dan menilai kesan kepada proses pembelajaran menggunakan peranti yang berbeza melalui perisian Pengurusan Peranti Mudah Alih.

Peranti CERDIK diedarkan kepada pelajar sebagai pinjaman, bukannya sumbangan, dari Kementerian Pendidikan (KPM). Oleh itu, peranti tersebut adalah hak milik KPM.

Kelayakan

Peranti akan dibekalkan secara berperingkat mulai Februari 2021 dan murid akan dimaklumkan sebelum tarikh penerimaan.

CERDIK merupakan suatu inisiatif rintis bagi sekolah-sekolah yang disenaraikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Oleh itu, bekalan peranti akan disalurkan kepada pihak sekolah, dan bukannya melalui permohonan.

CERDIK merupakan projek rintis e-learning di mana peranti akan diedarkan kepada murid-murid dari kohort terpilih di sekolah-sekolah terpilih oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), dan bukannya melalui proses permohonan. Murid yang layak serta ibu bapa mereka akan dimaklumkan sebelum tarikh pengagihan.

Inisiatif perintis CERDIK hanya akan tumpu pada sekolah-sekolah yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan (KPM) buat masa ini. Pelaksanaan CERDIK akan diadakan melalui sekolah-sekolah terpilih, bukan melalui aplikasi.

CERDIK adalah inisiatif perintis dimana sekolah, kohort kelas, dan murid akan dipilih oleh Kementerian Pendidikan (KPM) dan bukannya melalui proses permohonan. Oleh itu, proses rayuan tidak tersedia.

Sekiranya anak anda memenuhi kriteria kelayakan dan berasal dari sekolah terpilih, anda akan dimaklumkan sebelum peranti diedarkan di sekolah anak anda.

ms_MYMalay